Monday, 9 May 2011

KARANGAN PELAJAR

Masyarakat Berilmu Asas Ketamadunan Bangsa oleh Nur Zarifah Haifa bt Zakaria.[3A]
Persaingan yang disebabkan dari era kemajuan pada masa kini kian melonjak dengan pesatnya. Kemajuan dari negara-negara barat turut mengundang terhadap peningkatan masyarakat yang berilmu di mata dunia. Menurut Kamus Pelajar terbitan khas KBSM edisi pertama, istilah berilmu bermaksud kemampuan untuk mengetahui atau memaklumi kebenaran kenyataan tentang sesuatu. Manakala, ketamadunan pula bermaksud keadaan masyarakat yang bercirikan atau berdasarkan pada taraf kebendaan serta perkembangan pemikiran yang tinggi daripada pelbagai sudut. Dalam erti kata lain, ketamadunan ialah golongan atau bangsa yang dihormati mahupun disegani.

Namun, perkara yang menjadi tanda tanya, sejauh manakah ketamadunan sesebuah bangsa dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan yang meluas? Adakah masyarakat yang tidak berilmu pula dianggap sebagai perosak ketamadunan bangsa yang lebih sinonim terhadap gelaran sampah masyarakat? Bagi pandangan sesebuah individu, ketamadunan bangsa terbentuk melalui sikap peribadi yang positif serta bergabung tenaga untuk mewujudkan golongan yang proaktif. Memang tidak dapat dinafikan bahawa negara-negara barat lebih maju setapak berbanding dengan negara-negara timur, namun, negara-negara timur juga tidak mundur dan ketinggalan dalam mengejar arus pemodenan.

Kedudukan taraf sesebuah ketamadunan bangsa bergantung kepada usaha serta penilaian daripada individu lain.Sewajarnya, masyarakat berilmu mampu melahirkan transformasi serta revolusi dalam segenap masa mahupun ketika. Adakalanya segelintir golongan masyarakat mengatakan bahawa masyarakat berpengetahuan luas tidak mencerminkan ketamadunan bangsa walhal pada hakikatnya masyarakat berilmulah yang membentuk keperibadian bangsa. Ilmu merupakan akar tunjang dalam memastikan martabat sesebuah bangsa sentiasa terpelihara dan tidak tercalar. Bayangkan jika masyarakat tidak mengendahkan ilmu pengetahuan, sudah tentu bangsa kita tidak sedar bahawa betapa pentingnya keselesaan yang kita alami pada masa kini.

Bertitik tolak daripada itu, millineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi. Ilmu pengetahuan haruslah diberi melalui pendidikan atau pembelajaran pada peringkat awal. Ilmu pengetahuan boleh diperoleh dengan menyokong kempen yang dijalankan oleh pihak kerajaan ataupun swasta iaitu “Membaca Amalan Mulia”. Setiap lapisan bangsa seharusnya peka malah tidak leka dalam memperoleh kejayaan yang diimpikan. Sabda Rasulullah S.A.W. mengatakan bahawa,“ belajar biarlah sampai ke negeri Cina” yang menerangkan bahawa betapa pentingnya ilmu untuk membangunkan modal insan cemerlang.

Ilmu boleh diperoleh bukan sahaja melalui membaca malah melalui mendengar, menilai, memerhati serta melihat. Tanggapan segelintir masyarakat terhadap bangsa tidak berilmu adalah tidak wajar kerana tanggapan sedemikian hanya boleh mencetuskan pertelagahan antara masyarakat. Natijahnya, masyarakat akan berpecah belah. Ilmu boleh diibaratkan sebagai benih dan bangsa boleh diibaratkan sebagai pokok yang berbunga dan berbuah. Jika banyak ilmu diperoleh, maka bangsa akan terus maju dan berdaya saing. Menuntut ilmu juga merupakan tuntutan fardu ain bagi setiap umat Islam di dunia.

Tegasnya, ilmu melambangkan dan memartabatkan bangsa di mata dunia. Setiap golongan memainkan peranan penting untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa ilmu melahirkan masyarakat yang mampu bersaing secara sihat dalam pelbagai aspek. “Ilmu Pelita Hidup”.

No comments:

Post a Comment