Monday, 9 May 2011

TATABAHASA - KATA NAMA AM

1. KATA NAMA
1.1 KATA NAMA AM
Kata nama am ialah perkataan yang digunakan bagi menyebut nama benda, haiwan, manusia dan tempat secara am. Contoh :
Benda : bola, cawan, jam, kereta,radio Haiwan : kucing, burung, harimau, singa Tempat : Bandar, kampung, dewan sekolah Manusia : pelajar, guru, doctor, polis, askar
Peringatan
Semua penggunaan kata nama am dalam ayat mestilah ditulis dengan menggunakan huruf kecil kecuali di awal ayat.
Contoh:
Kesalahan dari segi Kata

Ayat yang salah
Dia sedang memandu Kereta yang baru dibelinya itu.
Ayat yang betul
Dia sedang memandu kereta yang baru dibelinya itu.
Keterangan
Sepatutnya perkataan kereta ditulis dengan menggunakan huruf kecil

Kesalahan dari segi Frasa

No comments:

Post a Comment