Tuesday, 7 June 2011

KATA GANTI NAMA TAK TENTU

Kata ganti nama tak tentu digunkan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu benda, perkara, dan masa secara tidak tentu.
Contoh : a.siapa-siapa/sesiapa - untuk menggantikan orang b.apa-apa - untuk menggantikan nama benda atu perkara
c.bila-bila - untuk menggantikan masa d.mana-mana - untuk menggantikan nama benda dan tempat\
Peringatan
1. Fungsi kata ganti tak tentu adalah berbeza sama sekali dengan fungsi kaa ganti tanya.
2. Di hujung ayat yang mengandungi kata ganti tak tentu tiada tanda tanya (?) sebagaimana ayat yang mengandungi kata ganti tanya.
Contoh :
Kesalahan dari segi kata
Ayat yang salah
Siapa yang bersalah akan tetap dihukum.
Apa yang dilarang oleh agama jangan dibuat
Ayat yang betul
Sesiapa yang bersalah akan tetap dihukum.
Apa-apa yang dilarang oleh agama jangan dibuat.
Keterangan
Salah penggunaan kata ganti tanya.

No comments:

Post a Comment