Monday, 20 June 2011

TATABAHASA SPM ; Membina perkataan hampir sama bunyi:

Perhatian:

1. Jangan lakukan kesalahan tatabahasa atau ejaan. ( potongan setengah markah )
2. Jangan letakkan sebarang imbuhan pada kata yang diberikan. ( 0 markah )
3. Jangan gandakan kata yang diberikan. ( 0 markah )
4. Jangan bentuk Kata Nama Khas daripada kata yang diberikan. ( 0 markah )
5. Jangan gunakan kata yang diberikan sebagai simpulan bahasa atau cogan kata. ( 0 markah )
6. Jangan bentuk kata yang diberikan sebagai kata majmuk. ( 0 markah )
7. Untuk kata nama tidak berimbuhan, anda boleh menggunakan ayat dialog:
Contohnya - tebang ("Jangan tebang pokok buluh itu", kata Chong Meng.)
8. Jangan buat ayat yang tidak menunjukkan makna. ( 0 markah )
Contohnya - tebang (Saya bertanya guru saya maksud perkataan tebang.)

Contoh ayat;

Bina ayat daripada perkataan yang diberi di bawah bagi menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya.
1. hemah / hemat
2. kerangka / rangka
Ayat;

1. hemat - Pada hemat saya, mesyuarat hari ini amat perlu ditangguhkan dahulu.
....hemah - Pelajar itu memiliki hemah yang terpuji.

2. kerangka - Kerangka bangunan itu hampir siap dibina dengan menggunakan kayu.
....rangka - Mereka menemui rangka manusia di tepi sungai itu.

Latihan;

1. perap / perah
2. melarik / melirik
3. mentaksir / mentafsir
4. menjurus / menjirus

No comments:

Post a Comment