Tuesday, 10 April 2012

PERSOALAN DALAM NOVEL MERENANG GELORA.

Nyatakan tiga persoalan berserta contoh peristiwa yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.
Novel yang saya kaji ialah Merenang Gelora, karya Ruslan Ngah berkenaan persoalan. Terdapat tiga persoalan iaitu persoalan kasih sayang dalam keluarga.Contohnya Badri sangat menyayangi ibu bapanya dan ingin membalas jasa mereka dengan belajar bersungguh-sungguh sehingga Berjaya menjadi seorang doctor. Selain itu, keikhlasan dalam persahabatan,contohnya Siew Mei dan Taufik mementingkan keikhlasan dalam persahabatan dan sentiasa memberi sokongan kepada Badri ketika Badri berhadapan dengan pelbagai ujian. Persoalan yang ketiga ialah kepentingan untuk mempelajari ilmu mempertahankan diri, contohnya Badri dapat mengalahkan Shahrul kerana dia mempelajari seni silat dengan Pak Alang.

3 comments: