Tuesday, 19 June 2012

KOMSAS TINGKATAN 3

LATIHAN KOMSAS; SAJAK RUMPUT
**Sila lihat Antologi Harga Sebuah Lukisan,DBP-ms 23**
1.Bagaimanakah golongan miskin menempuhi kesusahan?
A.menjadikan golongan kaya sebagai musuh
B.meminta pertolongan daripada golongan senang
C.menjadikan agama sebagai pegangan hidup.
D.meneruskan meratapi nasib yang menimpa diri

2.Golongan miskin sentiasa menghadapi kesusahan kerana
A.terdapat golongan yang mengambil kesempatan ke atas mereka.
B.malas berusaha untuk terus Berjaya
C.tidak mampu untuk mencapai kesenangan
D.tiada yang bersimpati akan nasib mereka.

3.Apakah unsur gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dal am baris sajak  atas ,
A.simile
B.personifikasi.
C. hiperbola
D,metafora

4.Apakah tema bagi sajak di atas.
A.Kehidupan manusia yang bernasib malang.
B.kehidupan manusia yang dilimpahi kemewahan
C.kehidupan manusia yang berjaya
D.kehidupan manusia yang berbeza cara hidup

5.Apakah pengajaran yang disampaikan oleh penyajak dalam sajak ini?
A.Kita hendaklah rajin memotong rumput.
B.kita perlulah  tabah dalam menghadapi kesusahan
C.kita hendaklah mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain
D.kita hendaklah bersaing dengan orang lain

1 comment: