Tuesday, 12 June 2012

LATIHAN 1 ; HIKAYAT MARAKARMA [PMR -T3]

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Maharaja Marakarma tersenyum mendengar kata Maharaja Indera Dewa itu....[ms 41,perenggan 3]........Kedua-dua mayat ayahanda bondanya telah dimakamkan dengan mengikut adat istiadat raja-raja yang besar.[ms 42]
[Dipetik daripada prosa tradisional Hikayat Marakarma, antologi Harga Sebuah Lukisan, DBP]
1. Berikut merupakan perwatakan Maharaja Indera Dewa berdasarkan petikan , kecuali
A. berani berperang
B , terburu-buru membuat keputusan
C.mempunyai kuasa sakti
D. sayang akan anknya,
2. Sebab Tuan Puteri Nila Cahaya ingin menikam dirinya?
A. Ingin tidak sanggup melihat penderitaan ayah dan ibunya
B , Ayah dan ibunya telah meninggal dunia
C. Takut akan menjadi mangsa Maharaja Marakarma
D. Mahu membela kematian ayah dan ibunya.
3. Pesanan Maharaja Indera Dewa kepada Maharaja Marakarma ialah
A.tidak menyakiti hati Tuan Puteri Nila Cahaya
B , menjaga Tuan Puteri Nila Cahaya dengan baik
C. pertaruhan mereka akan disambung oleh Tuan Puteri Nila Cahaya
D. mengahwini Tuan Puteri Nila Cahaya.
4. Nilai yang terdapat dalam prosa ini ialah
A. berhati-hati
B , kasih sayang
C. kebimbangan
D. berdikari
5. Apakah kesudahan bagi prosa ini?
A. Maharaja Marakarma telah menyelamatkan Tuan Puteri Cahaya Khairani
B. Maharaja Marakarma meletak jawatan sebagai Raja Mercu Indera
C. Raja Bujangga Indera menjadi Raja Mercu Indera.
D, Maharaja Marakarma menjadi Raja Mercu Indera.

1 comment: