Wednesday, 27 June 2012

LATIHAN 1; PANTUN BERKAIT[ BEKERJA] –MS 7

1.Apakah perkara yang diseru dalam pantun?
A.mengamalkan sikap berkawan.
B.mengamalkan sikap bekerja.
C.mengamalkan sikap malas.
D.mengamalkan sikap positif

2.Maksud rangkap kedua pantun ialah
A.berpengetahuan dalam melakukan semua kerja.
B.melakukan kerja dengan penuh keyakinan.
C.sentiasa beremangat.
D.mengetepikan sikap malas

3.   perahu layar,bajak, cangkul,

Apakah unsur  gaya bahasa bagi perkataan di atas?
A.personifikasi.
B.,unsur  alam
C.responsi
D.aliterasi

4. Pilih ayat yang menggunakan pengulangan vocal “e”?
A.sampai di pangkalan memunggah barang.
B.tidaklah bimbang barangkan hilang.
C.barang habis dibawa ke rumah.
D.semuanya bekerja  dengan cepat

5.Yang berikut merupakan nilai yang terdapat dalam pantun,kecuALI,
A.prihatin
b.kerajinan.
c,keberanian.
D.bertanggungjawab.

1 comment:

  1. apa jawapan untuk soalan yang di atas ?

    ReplyDelete