Tuesday, 12 June 2012

LATIHAN 2; HIKAYAT INDERAPUTERA [PMR-T3]

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Sebermula perbendaharaan itu daripada batu yang hijau,.....[ms 46,perenggan 4] ............. dan dari manakah tuan hamba datang boleh sampai ke mari ini?" [ms 47]
1. Barangan berikut dijumpai oleh Inderaputera di dalam bilik, kecuali
A.pakaian
B. alatan peperangan
C..batu hijau dan tembaga suasa
D.benda daripada emas dan perak
2.Inderaputera berjaya menjinakkan kuda hijau yang mendengus dengan
A. menyatakan bahawa kuda hijau itu sungguh baik
B,menyatakan bahawa dia ingin bersahabat dengannya
C.memuji kuda hajau
D.menyatakan ingin memberikan hadiah kepadanya
3. Bagaimanakah reaksi kuda hijau setelah Inderaputera dapat menjinakkannya?
A.mendapatkan Inderaputera dan bertanya khabar
B.mendapatkan Inderaputera dan memberikan sembah
C, mendapatkan Inderaputera dan menundukkan kepala
D.mendapatkan Inderaputera dan mengeluarkan bahasa jin
4. Yang manakah bukan latar masyarakat bagi prosa ini?
A, masyarakat yang suka mengambil kesempatan terhadap kelemahan binatang
B. masyarakat jin Islam
C.masyarakat binatang yang pandai berkat-kata
D. masyarakat anak raja yang suka melakukan pengembaraan.
5. Apakah persoalan bagi prosa ini?
A.masyarakat jin Islam yang tiada persefahaman dengan manusia
B.manusia yang tidak mengenang budi
C, kasih sayang seorang ayah terhadap anak D. binatang yang tidak suka membantu manusia

No comments:

Post a Comment