Wednesday, 27 June 2012

LATIHAN 2; SYAIR LI-ATTAR GHIB

1.Apakah maksud rangkap pertama dalam syair di atas?
A.mengingati kematian setiap orang.                                
B.menjadikan peristiwa sebagai teladan.
C.setiap manusia akan menghadapi kematian suatu hari nanti.
D.dua orang saudara yang mengembara secara muafakat

2.Mengapakah kita perlu insaf?
A.keinsafan menyebabkan manusia tidak takut untuk menghadapi kematian.
B.keinsafan menyebabkan kehidupan sanak saudara terbela.
C.keinsafan menjadikan sesuatu peristiwa sebagai teladan.
D.keinsafan meningkatkan kebahagiaan atau kemuliaan seseorang

3.Berikut merupakan bentuk syair,kecuali
A.perkataan dalam setiap baris empat hingga enam patah perkataan.
B.semua baris membawa maksud.
C.terdiri daripada lapan rangkap.
D.rima akhir setiap rangkapa-b-a-b

Rakyat seluruhnya hendaklah dipelihara,
             Kesenangan hidupnya dikira-kira,
Istimewa pula sanak saudara,
             Jangan sekali diberi cedera.

4.Nilai yang terkandung dalam rangkap di atas ialah
A. kesyukuran.
B.keinsafan .
C.kesabaran.
D.bertanggungjawab

5.Apakah tema syair di atas?
A.keinsafan ketika menghadapi kematian
B.kematian yang menimpa pengembara.
C.Bermuafakat dalam melakukan semua perkara.
D.iktibar daripada kejadian yang menimpa orang lain.

No comments:

Post a Comment