Tuesday, 12 June 2012

LATIHAN 3; KEUSANGAN BUDAYA-Roshilawati Razlan- PMR T3

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soakan yang berikutnya.
SAJAK ; KEUSANGAN BUDAYA[ Antologi Harga Sebuah Lukisan, DBP, ms 21]
1. Bagaimanakah keadaan pemuda dan pemudi pada zaman dahulu?
A. menyisihkan songket dan batik
B.sentiasa lesu dan kaku
C, mengamalkan warisan bangsa
D. meminati muzik moden
2.
Ayahanda bonda di pondok
memalu nobat di sisi
Baris-baris tersebut mengandungi unsur gaya bahasa
A.epifora
B.personifikasi
C, responsi
D. anafora 3.
Ketika ini
tiada lagi sang dara ayu
tiada juga teruna gagah
Apakah maksud baris-baris sajak di atas?
A, tiada lagi gadis yang bersopan santun dan lelaki yang hebat
B.gadis ayu dan teruna hebat saling bergaduh
C.gadis ayu dan teruna hebat semakin bertambah
D. gadis ayu tidak lagi menyukai lelaki yang hebat
4. Yang manakah bukan nilai sajak "Kewangan Budaya"
A. Pariotik
B , Prihatin
C.Kerajaan
D. Hemah tinggi
5.Yang manakah berikut merupakan persoalan yang terdapat dalam sajak ,kecuali
A.golongan tua yang masih mengekalkan adat dan buya
B.ketinggian martabat pakaiaan tradisi masyarakat Melayu zaman dahulu
C, golongan muda zaman dahulu yang meminati muzik rock
D.kesantunan dan kesusilaan golongan muda pada zaman dahulu.

No comments:

Post a Comment