Wednesday, 27 June 2012

LATIHAN 3; MENCARI NAFAS BAHARU

1.Apakah sikap Ana seperti yang terdapat dalam petikan?
A.rajin
B.penyayang.
C.berdikari.
D.jujur.


2.Bilakah berlakunya perbualan antara Ana dan milah seperti   yang terdapat dalam petian?
A.pukul 8 pagi
B.pukul 7 pagi. 
C.hari persekolahan.   
D.hari minggu

3.Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan.
A.milah merupakan  murid yang suka menyendiri   
B.  Ana merupakan guru yang bertanggung jawab   dalam memastikan murid-muridnya Berjaya dalam pelajaran .
C.ibu milah merupakan peniaga kedai runcit.
D.milah meruoakam murid yang aktif dalam kokurikulum dan akdemik.

4.Apakah tema bagi cerpen ini?
A.kegigihan dan keprihatinan seorang guru untuk kejayaan murid-muridnya
B.kerjasama yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam mengeratkan pergaulkan dengan masyarakat setempat.
C.kesabaran seorang guru dalam menangi tingkah laku murid-muridnys.
D.ketabahan sesorang  mengharungi kehidupan semasa bertugas di pedalaman.

5.Yang berikut ialah nilai yang terdapat dalam cerpen, kecuali,
A.bersatu padu
B.kasih sayang
C.hormat- menghormati
D.semangat bermasyarakat.

No comments:

Post a Comment