Thursday, 14 June 2012

LATIHAN 4; SAJAK SEORANG INSAN ISTIMEWA- [T3-PMR]

** Lihat sajak di dalam Antologi Harga Sebuah Lukisan, ms 22]
1.Tema sajak ini ialah
A.insan istimewa yang disisihkan masyarakat
B.masalah yang dihadapi oleh insan istimewa
C.insan istimewa yang dibantu masyarakat
D, penceritaan tentang insan istimewa
2.Keistimewaan insane istimewa ialah
A.sanggup disisihkan oleh masyarakat
B.sukar untuk menghadapi segala cabaran
C.sering meminta pertolongan orang lain
D, tabah menghadapi kepayahan dalam kehidupan
3.Apakah gaya bahasa “menggalas payah dalam senyum terpaksa”,
A.Metafora
B.Inversi
C.Singkope
D, Paradok
4.Apakah persoalan yang terdapat dalam sajak ini?
A.Kelebihan diri apabila dilahirkan cacat
B, Kekurangan diri apabila dilahirkan cacat
C.Rayuan daripada mereka yang dilahirkan cacat
D.Masalah yang dihadapi oleh mereka yang dilahirkan cacat.
5.Apakah nilai yang terdapat dalam sajak ini?
A.Kesengsaraan
B.Kemurungan
C.kegembiraan
D, Kesyukuran

1 comment: