Tuesday, 19 June 2012

LATIHAN KOMSAS T3

LATIHAN KOMSAS ; CERPEN HARGA SEBUAH LUKISAN
“Oh,begitu!” Maryati tersipu.”Tapi aku berasa terpukul.Terasa benar aku.”[ms 88]
…………………………… yang menandakan persahabatan erat dan padu. [ms 89]
***sila rujuk buku teks KOMSAS Antologi Harga Sebuah Lukisan,DBP.****

1.Maryati meminta maaf dengan Kamal Hijaz kerana
A.telah menyebabkan lukisan Kamal Hijaz rosak
B.menyebabkan Kamal Hijaz memenangi pertandingan
C.telah menukarkan lukisan Kamal Hijaz.
D.membuatkan Kamal Hijaz terpaksa bertukar ke sekolah baharu

2. Apakah maksud lukisan yang dihadiahkan oleh Kamal Hijaz kepada Maryati?

A.Persahabatan yang kekal selamanya
B.Persahabatan yang erat dan karib
C.Persahabatan yang erat dan padu.
D.Persahabatan yang sejati dan rapat

3. Perwatakan Kamal Hijaz yang terdapat dalam petikan tersebut ialah

A.penyayang
B.jujur
C.pemaaf.
D. pendendam

4. Apakah latar masyarakat yang paling tepat yang terdapat dalam petikan?

A.Masyarakat yang taat akan arahan guru
B.Masyarakat yang pemurah
C.Masyarakat yang saling bekerjasama
D.Masyarakat yang tidak berdendam.

5. Yang berikut benar tentang persoalan yang terdapat dalam serpent, kecuali
A.keikhlasan dalam persahabatan
B.mengekalkan persahabatan yang sudah  lama terjalin.
C.menghargai bakat yang dimiliki
D.membantu rakan  supaya berjaya dalam sesuatu bidang .

No comments:

Post a Comment