Tuesday, 19 June 2012

LATIHAN KOMSAS

LATIHAN KOMSAS ; SAJAK ORANG TUA
-SILA LIHAT ANTOLOGI HARGA SEBUAH LUKISAN- MS 24-
1.Sajak ini mengetengahkan tema tentang
A.Kehidupan orang tua yang sedang sakit
B.Kehidupan orang tua yang merempat.
C.Kehidupan orang tua yang hidup mewah
D.Kehidupan orang tua yang disayangi anak-anak

2.Bagaimanakah keadaan orang tua yang digambarkan dalam rangkap pertama?
A.Berwajah comot dan berambut tak terurus
B.Berwajah ceria dan berambut kusut- masai
C.Berwajah comot dan rambutnya kusut-masai.
D.berpakaiaan kemas dan bersih

3.    Nampaklah ia sepertimu

Unsur gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam baris sajak di atas ialah,
A.      Anafora
B.      Epifora
C.      Simile.
D.     Inverse


4.Yang manakah bukan bentuk sajak  bagi sajak ini?
A. Bilangan perkataan dalam setiap baris dua hingga lima  patah perkataan
B.Bilangan baris setiap rangkap tidak sama.
C.Terdiri daripada empat rangkap
D.Rima akhir setiap rangkap y\tidak sama

5.Apakah persoalan yang terdapat dalam  sajak ini?
A. Pengabaian warga tua terhadap anak-anak.
B.Nasib warga tua yang disisihkan ketika  hidu[ dan sesudah mati
C.Nasib anak-anak yang mementingkan kerjaya
D.Sikap anak-anak yang prihatinnterhadap warga tua

No comments:

Post a Comment