Sunday, 29 July 2012

MESYUARAT BAHAGIAN BUKU TEKS,KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TARIKH ; 23 JULAI 2012
TEMPAT; HOTEL CAPITOL,BUKIT BINTANG.

GAMBAR-GAMBAR SEMASA MESYUARAT DIJALANKAN.RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 10 ; RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON.
Penggunaan intonansinya meninggi kerana timbulnya perasaan hairan dalam diri penutur. Walau bagaimanapun, Dahlia berbuat demikian adalah bertujuan    bergurau-senda, namun     unsur-unsur menggiat tetap     ada kerana      kekaguman kebolehan peguamnya.
Penggunaan bahasa menggiat  melalu kata seru juga dapat dikesan dalam novel  ini, iaitu :
“Okey. Tak jadi hal.Pagi-pagi ni pun, suara masih serak-serak basah. Nanti kalau bersyair,retak pula Tembok Besar China!”

                                                                                                [ LM ;  182]

            Oleh yang demikian, frasa  Okey. Tak jadi hal…” menunujukkan penggunaan ayat seruan yang menggunakan kata seru yang khusus bagi menzahirkan perasaan. Begitu juga penggunaan kata singkatan Tak menjadikan nadanya lebih lembut. Jadi, kata seru ini dapat berdiri sendiri sebagai satu ujaran.
            Dalam hal ini, maksud Ainur Mustika hanyalah mengusik dalam bentuk gurau-senda terhadap Badariah bahawa suaranya masih serak-serak basah. Walau bagaimanapun, Ainur Mustika menyindir dirinya sendiri bahawa suaranya oleh meretakkan Tembok Besar Cina berbanding suara Badariah. Frasa “…Nanti kalau bersyair,retak pula Tembok Besar China! jadi, pada ungkapan terakhir ini, intonansinya naik yang melambungkan penggunaan bahasa menggiat. Walaupun itu hanya menyindir, namun kata-kata itu boleh dianggap sebagai gurau-senda seorag kawan supaya berusaha bersungguh-sungguh.
1.      Ragam Bahasa Mengejek

               Ragam bahasa mengejek ialah bahasa yang mengata atau mengejek tepat   kepada seseorang atau kumpulan. Oleh itu, ragam bahasa ini ditujukan dengan menggunakan perkataan yang tepat dengan gaya memperkatakan atau mengajukkan keburukan seseorang sama ada perlakuan atan perbuatan. Jadi,  tujuan melahirkan perkataan-perkataan tersebut adalah untuk mempermaink-mainkan seseorang atau individu itu dengan hasrat untuk menjelaskan dan menerangkan kebodohan. Apabila masyarakat atau orang ramai yang mendengar perkataan-perkataan memperkatakan kebodohan, sudah pasti akan memtertawakan seseorang yang dimansudkan. Perbuatan ini sudah tentu akan memalukah diri empunya diri  apabila         berhadapan      situasi sedemikian.

             Berdasarkan novel  yang dikaji didapati terdapat penggunaan ragam bahasa mengejek Contoh-contoh ini dapat diperjelaskan dalam novel Lentera Mustika iaitu :
   “Puisi itu perlu dihayati dalam suasana yang betul. Puisi itu harus dibaca dan dihayati maknanya. Bukan sekadar ditampalpada dinding, sebelah pokok atau di mana-mana saja, bukan semua orang boleh memahami puisi, tuan pengerusi. Pelajar kita sendiri pun terkial-kial apabila mentafsirkan puisi, inikan pula orang yang terdidik dalam bidang ini. Minta maaf, tuan pengerusi dan Dr. Ainur, saya tidak melihat projek ini sebagai sesuatu yang berjaya.”

                                                                                                            [ LM : 39]

Berdasarkan petikan di atas, penggunaan tatabahasa yang terdapat dalam ragam bahasa mengejek , iaitu : 
a.       Ayat Penyata
                           Dalam dialog ini menggambarkan ragam bahasa mengejek kerana Dr Lazim mengejek sehala usaha yang dilakukan oleh  Ainur Mustika. Frasa “…Puisi itu perlu dihayati dalam suasana yang betul. Puisi itu harus dibaca dan dihayati maknanya….” Merupakan ayat penyata. Jadi kewujudan ayat penyata adalah bertujuan untuk memneri keterangan atau menyatakan sesuatu perkara, benda atau orang.(Siti Hajar Abdul Aziz 2008 : 191).  

          Ayat ini diujarkan dengan maksud membuat pernyataan, justeru ayai ini diujarkan dengan intonasi yang sederhana. Baginya, puisi perlu dihayati pada tempat yang sesuai, bukannya puisi itu ditampal di pokok atau di dinding. Dr Lazim menekankan ejekannya lagi dengan intonasi yang tinggi bahawa tidak semua orang mampu untuk memahami puisi. Penggunaan tatabahasa, iaitu :
b.      Kata Nafi

                          Ayat “…Bukan semua orang boleh memahami puisi, tuan pengerusi…” merupakan ejekan-ejekan yang tela menyebabkan Dr Ainur Mustika berasa malu kerana tidak mendapat sokongan daripada kawan-kawannya dalam usaha menjayakan projeknya. Walau bagaimanapun dari segi tatabahasa, penggunaan kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi. Penggunaan kata Bukan dalam dialog tersebut menggambarkan bahasa mengejek dan menjadikan dialog tersebut lebih bertenaga.
Selain itu, penggunaan bahasa mengejek dapat dilihat dalam dialog ini iaitu :
                                                               
                        Dahlia menghabiskan saki baki milo di dalam cawannya. “Mus, beginilah; dalam dunia ini, tak semestinya setiap orang yang indah dan cantik itu akan jadi milik kita. Entah-entah, kalau kamu berdua berkahwin, dalam rumah tak henti-hentilah berpantun. Ya lah, pakar pantun kahwin dengan profesor pantun!”
                                                                                                            [ LM : 33]
                                                               
Ragam bahasa mengejek dapat dikesan melalui penggunaan tatabahasa, iaitu :

        c. Kata Ganda

           Dalam hal ini menggambarkan jenis bahasa mengejek kerana Dahlia mengejek rakannya Dr Ainur Mustika yang sentiasa suka berpantun dalam pelbagai   suasana tanpa mengira masa dan waktu. Frasa “…Entah-entah, kalau kamu berdua berkahwin, dalam rumah tak henti-hentilah berpantun..” sudah cukup untuk Dr Ainur menerima ejekan tersebut dengan intonasi yang sederhana. Jadi, dari segi tatabahasa kata ganda digunakan dalam dialog ini iaitu entah-entah dan henti-hentilah untuk Dahlia memperkuat ejekan terhadap Dr Ainur Mustika sekiranya mereka berkahwin sudah pasti mereka sentiasa berpantun.

            Penggunaan kata ganda untuk menerangkan perlakuan atau perbuatan. Jadi, kata ganda  entah-entah dan henti-hentilah merupakana penggandaan penuh. Menurut Siti Hajar Abbdul Aziz [2008 : 149 ] , penggandaan penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu berimbuhan atau tidak. Justeru, ejekan Dahlia telah menyebabkan Dr Ainur Mustika berasa malu   kerana dipermainkan oleh rakannya.
Penggunaan bahasa mengejek  dapat dikesan dalam  penggunaan ayat penyata  berdasarkan dialog di bawah , iaitu :  
                     
Beberapa orang pelajar berpapasan. Mereka jelas sekali bukan pelajarnya. Maka itu, langsung tiada wajah yang ceria menegurnya. ‘Budaya Mutakhir’ fikirnya. Semakin banyak pelajar yang segan mahu menegur guru sendiri, apatah lagi kalau guru atau pensyarah itu tidak pernah singgah ke kelasnya. Tidak pernah ada  rasa ingin tahu ataupun percubaan untuk senyum. Sambil menunggu pintu lif terbuka, Ainur Mustika masih menanggung berat beban yang semakin menggigit tapak tangannya. Dua tiga orang pelajar lelaki berbangsa Tionghua sibuk menekankan punat telefon bimbit masing-masing. Komunikasi secara lisan yang penuh dengan santun budi bahasa sudah mula terkikis dengan kehadiran teknologi. Manusia sedang dikuasai teknologi dan bukan sebaliknya.

                                                                                                            [ LM :  47]

                        Ragam bahasa ini juga jelas dilihat dengan kata-kata Dr Ainur apabila berhadapan debgan pelajar-pelajarnya walaupun berpendidikan tinggi tetapi masih rendah dalam budaya tegur-menegur. Ayat “…Beberapa orang pelajar berpapasan. Mereka jelas sekali bukan pelajarnya. Maka itu, langsung tiada wajah yang ceria menegurnya. ‘Budaya Mutakhir’ fikirnya. Semakin banyak pelajar yang segan mahu menegur guru sendiri, apatah lagi kalau guru atau pensyarah itu tidak pernah singgah ke kelasnya. Tidak pernah ada  rasa ingin tahu ataupun percubaan untuk senyum…” merupakan ayat penyata iaitu menerangkan atau menyatakan tentang sesuatu hal. (Mas Anom dan Azlinda 2003 : 65) . Jadi, ayat ini dikenali sebagai ayat keterangan atau ayat berita. 
                        Perkataan ‘Budaya mutakhir’ sudah cukup menggambarkan ejekan tersebut. Selain itu, beliau mengejek perlakuan pelajar masa kini yang mementingkan diri sendiri dan tidak tersenyum semasa berhadapan dengannya. Ragam bahasa mengejek terus ditekankan oleh Ainur Mustika apabila ada pelajar yang mengutamakan atau melayan telefon bimbit daripada menegurnya kerana manusia telah dikuasai oleh teknologi.

                        Ejekan-ejekan yang merupakan ayat penyata dapat dilihat, iaitu, “…Komunikasi secara lisan yang penuh dengan santun budi bahasa sudah mula terkikis dengan kehadiran teknologi..”  dengan menggunakan inonasi yang sederhana telah menggambarkan anak-anak muda tidak ada rasa malu apabila nilai-nilai murni sudah diabaikan . Jadi, jelas penggunaan ragum bahasa mengejek ini ditujukan kepada sesuatu kumpulan atas perlakuan yang telah mereka lakukan. Justeru, ayat penyata memainkan peranan penting dalam dialog ini.

2.      Ragam Bahasa Terbalik

                 Ragam bahasa jenis ini membawa maksud perkara yang diperkatakan atau dipersoalkan mempunyai pertentangan maksud dengan perkataan yang diutarakan atau   diucapkan.   Dalam     hal lain     perkataan    bahasa       terbalik        merupakan     diski yang mempunyai maksud yang berlainan.(Arba’ie Sujud 2010 ; 134). Namun, orang yang mendengar masih dapat memahaminya maksud yang tersirat atau sebenarnya. Contoh pengicapan tersebut ialah ;
Perlahan-lahan Jasmarina mengangkat wajahnya. “Emak fikirkan masa depan Jas. Dia risau benar bila Jas tak minat kepada siapa-siapa sejak dulu lagi. Dia ingat Jas ni tak berminat nak kahwin. Dia ingat nanti Jas jadi macam...macam...”   “Macam Kak Mus?” Segera Ainur Mustika memintas.

                                                                                                       [ LM :  88]

Berdasarkan petikan di atas, ragam bahasa terbalik dikesan melalui penggunaan tatabahasa iaitu :

a.       Kata Penguat

            Daripada dialog ini, menggambarkan ragam bahasa terbalik kerana Jasmarina dapat memahami perkara yang diperkatakan oleh emaknya tentang masa depannya. Emaknya bimbang kalau Jamina tidak berminat untuk berkahwin dan bertentangan dengan lumrah manusia. Dalam dialog ini terdapat penggunaan tatabahasa iaitu     kata penguat            “…risau benar…”          yang menjadikan     dialog yang  disampaikan lebih bertenaga dan menarik. Jadi, kata penguat digunakan untuk menguatkuasakan makna sesuatu (Mas Anom dan Azlinda 2003 ; 43)

    [SAMBUNGAN BAHAGIAN 11;...........]                                                     

Thursday, 26 July 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 9; RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON.

Berdasarkan petikan di atas ragam bahasa menyindir dikesan melalui penggunaan iaitu:  
a.       Ayat Larangan

                                     Hal ini juga menunjukkan penggunaan ragam bahasa menyindirkan yang menggunakan ayat larangan. Menurut Farid M. Onn (1986), ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan melaramg, atau menegah seseorang melakukan sesuatu.
                            Tujuan bahasa sindiran ini untuk menyandang secara sinis.
           Dalam dialog tersebut penggunaan intonansinya tinggi iaitu bagaimanapin Rozario menyindir pelajar-pelajar universiti yang terlalu mementingkan diri sendiri. Frasa “…Janganlah jadi enau nak lepaskan diri masing-masing...”adalah merupakan sindiran kepada pelajar-pelajar yang ada di persekitaran yang menggunakan peribahasa. Walaupun ayat larangan digunakan, namun intonansinya yang tinggi menjadikan dialog itu berbentuk sindiran. Mereka asyik berSMS tanpa menghiraukan keadaan sekaliling. Jadi, cara Rozario menyindir pelajar-pelajar dengan menggunakan peribahasa dan disindirkan kepada semua pelajar.
Selain itu, terdapat penggunaan tatabahasa iaitu ;
b.      Ayat Tanya  

            Selain itu, frasa “…Ini tidak, sibuk nak SMS…” juga mempengaruhi penggunaan ragam bahasa sindiran untuk pelajar kerana penggunaan intonansinya tinggi. Perkataan Ini tidak yamg diungkapkan tersebut menggunakan ayat tanya tertutup. Menurut Hashim Hj Musa (1986) , ayat tertutup ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan tetaapi sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dikaji, jelas penggunaan bahasa sindiran yang digunakan. 
Penggunaan bahasa sindiran juga dapat dilihat di alam petikan ini,iaitu:
                                                                 “Alahai, kalau setakat bahasa bercampur aduk ini, aku dah naik loya, Mus. Di fakulti aku tu sendiri, pensyarah pun ada yang gagap bercakap Melayu. Suruh buat presentation dalam bahasa Inggeris pun, taklah lebih baik daripada pelajar sendiri. Ini semua kes rasa gah kalau dapat speaking. Tapi, sekerat ikan, sekerat belut!”
                                                                                    [ LM :  162]

            Berdasarkan dialog di atas, terdapat  penggunaan tatabahasa , iaitu  kata seru dalam bahasa menyindir . Hal ini juga menunjukkan bahasa menyindir yang dinyatakan oleh Badariah kepada Ainur Mustika. Frasa, “…Alahai, kalau setakat bahasa bercampur aduk ini, aku dah naik loya,…” Jadi, penggunaan ayat adlah dalam bentuk ayat seruan dan intonansinya rendah tetapi sindirannya kea rah bentuk yang lembut. Jadi, Ong Chung Guan (2009) menyatakan bahawa ayat seruan yang digunakan untuk menyatakan perasaan atau emosi seperti ria, riang, gembira, sedih, hampa, cemas, takut, rimas, terkejut dan lain-lain. Tanda seruan (!) lazimnya diletakkan pada akhir ayat. Berbalik kepada perkataan Alahai,, sudah cukup menunjukkan sindiran secara lembut dan ditekankan bahasa sindiran dalam bentuk peribahasa iaitu “…Tapi, sekerat ikan, sekerat belut!” . penggunaan bahasa singkatan dalam dialog ini seperti dah, tu, dan taklah memperlihat kelembutanayat tersebut.  
  Selain itu, terdapat  penggunaan , iaitu
c.       Peribahasa

           Penggunaan peribahasa dalam bahasa menyindir juga turut memainkan peranan pentingMenurut  Keris Mas (1989)    menyatakan    bahawa    peribahasa     berfungsi untuk menimbulkan keindahan struktur, kekuatan makna dan juga menimbulkan suasana dan  mood yamg harmoni dengan  perasaan dan pemikiran . sebab itulah peribahasa yang  ringkas dan padat bentuk dan isinya serta benar dan jujur asas-asas pemikirannya, maka ia amat berkesan untuk memperkuat argumentasi atau hujahan mengenai sesuatu. Contoh ungkapan peribahasa tersebut , iaitu “…Tapi, sekerat ikan, sekerat belut!”

            Demikianlah antara ragam bahasa sindiran yang terdapat di dalam novel “Lentera Mustika” ini di samping banyak lagi contoh yang lain. Jelaslah ciri ragam jenis ini diujarkan adalah untuk menyindir seseorang tetapi tidak diluahkan atau dinyatakan secara terang-terangan sebaliknya biasa diujarkan mengarah kepada sesuatu yang lain.

1.      Ragam Bahasa Menggiat

                Ragam bahasa ini kebiasaannya ditujukan tidak tepat kepada seseorang. Maksudnya, ragam bahasa ini hanya disampaikan secara umum dan tidak kepada seseorang. Sekiranya pertuturan atau percakapanseseorang itu terkena kepada dirinya, dia tidak akan menunjukkan reaksi. Sebaliknya, menyimpan di dalam hati dan perasaannya tanpa diketahui oleh orang lain. Namun begitu, tujuannya agak berbeza iaitu untuk mengusik, bergurau-senda atau kadangkala bersungguh-sungguh betul, jika benarnya orang yang terkena atau dimaksudkan menjadi malu.  
                      Contoh, ragam bahasa menggiat ialah:   
                        “Há, apa fasal senyum-senyum ni? Aku belum buat lawak lagi.” Senyum Ainur Mustika tambah lebat. “Kenapa? Dah dapat lamaran keempat ke?”

                                                                                                                 [ LM :  29]

Berdasarkan petikan di atas, penggunaan bahasa menggiat dapat dikenal pasti melalui rumus tatabahasa, iaitu ;
a.       Kata Tanya

                                                  Kata-kata ini menunujukkan nadanya seperti menggiat antara satu sama lain yang bertujuan untuk bergurau senda. Frasa “…Há, apa fasal senyum-senyum ni?” . jika dianalisis ayat ini jelas menunjukkan penggunaan ayat tanya. Jadi, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. (Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hasim Hj Musa dan Abdul Hamid Mahmood 1986 : 47)

                      Justeru, ayat tanya yang digunakan dalam bahasa menggiat ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Perkataan “…Há, apa fasal senyum-senyum ni?”   jelas menunjukkan bahasa menggiat dan penggunaan intonansi atau nada suaranya adalah meninggi sebelum kesenyapan akhir hayat. Ciri    bahasa    menggiat   
  adalah    untuk  bergurau-senda. Sebab itulah Ainur Mustika cuba menggiat   kawannya Dahlia tentan perbuatannya dengan menggunakan ayat tanya tanpa kata tanya iaitu “Kenapa?...”. manakala Dahlia pula cuba menggiat Ainur Mustika dengan menyatakan bahawa Ainur Mustika telah menerima lamaran sebagai isteri yang keempat. Secara amnya, jenis ragam bahasa ini lebih kepada bergurau-senda antara satu sama lain.
Selain itu, penggunaan kata tanya  dalam bahasa menggiat juga dapat dikesan melalui dialog ini, iaitu :
“Iyalah, Profesor. Ini pantun saya. Suka hatilah pembayangnya macam mana saya nak buat. Sensitif benar dia dengan pantun. Tahulah pensyarah pantun. Tak boleh usik sikit!”

                                                                                                        [ LM :  32]
                    Dialog ini menunjukkan bahawa Dahlia cuba menggiat Profesor tentang pantun yang diciptanya sendiri walaupun pembayangnya tidak jelas. Oleh itu, Dahlia menggiat Ainur bahawa Ainur Mustika merupakan seorang profesor berbanding dirinya. Jadi, ungkapan ini pada peringkat awal merupakan ayat Tanya yang memerlukan jawapan. Sebab itulah perkataan “..Iyalah..”  merupakan jawapan dalam bentuk bahasa menggiat dan menggunakan bahasa singkatan tetapi dalam bentuk gurau senda.  
           Jadi, singkatan “..Iyalah..” tersebut menggambarkan kelembutan intonansinya. Sekiranya diletakkan atau ditukarkan perkataan “..Iyalah..” menggambarkan ketegasan dalam ungkapan tersebut. Tujuannya berbuat    demikian untuk bergurau senda walaupun terdapat sindiran. Frasa “…Suka hatilah pembayangnya macam mana…” kata-kata ini sudah cukup menunjukkan ragam bahasa menggiat yang terdapat karya Nisah Haron.
Dalam konteks ini, bahasa menggiat  melalui penggunaan tatabahasa boleh dikesan melalui ungkapan iaitu :
            “Amboi, Mus! Tak sangka betul peguam aku tu. Canggihnya! Jadi  peguam boleh. Bersajak, berpantun pun boleh.”

                                                                                                            [ LM : 101]  
Berdasarkan ungkapan di atas, ragam bahasa menggiat dapat dikesan penggunaan tatabahasa, iaitu :
b.      Kata Seru
                        Dalam hal ini, Dahlia menggiat peguamnya dengan bertujuan bergurau-senda tentang kebolehan peguamnya dalam banyak perkara. Frasa  “…Amboi, Mus!  Tak sangka betul peguam aku tu. Canggihnya!..”   Jadi, dalam bahasa menggiat ini  digunakan kata seru Amboi untuk melambangkan gurau-senda di dalam ungkapan. Oleh yang demikian, kata seru merupakan bentuk kata yang berfungsi untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan. )Hashim Hj Musa 1989 : 204)
            [SAMBUNGAN; BAHAGIAN 10.....]

Tuesday, 24 July 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON[disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 8; RAGAM BAHASA  DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON                                                            BAB IV

                  ANALISIS   KAJIAN   RAGAM   BAHASA   DALAM    
                  NOVEL LENTERA MUSTIKA (LM)


                                                        Pengenalan

        Dalam penulisan karya sastera, pengarang tidak dapat lari daripada menggunakan pelbagai unsur bahasa dalam penulisan mereka. Penggunaan unsur-unsur bahasa yang pelbagai dan rencam pada dasarnya memainkan peranan yang amat besar dalam menghasilkan satu-satu hasil kesusasteraan yang menarik dan mantap dalam aspek intrinsiknya. Jadi, walaupun merupakan karya sastera namun di dalam karya sastera terdapat unsur-unsur  bahasa yang mempunyai keluasan makna yang cukup menarik untuk dianalisis kerana penggunaan unsur-unsur bahasa telah menjadikan karya sastera lebih bertenaga.

        Begitulah dengan penggunaan ragam bahasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan sesuatu karya. Cetusan idea yang menarik dan fakta yang bernas lahir daripada pemikiran pengarang tidak akan lengkap jika tidak digubah dan diperindah dengan penggunaan  ragam    bahasa yang     sesuai     dengan    situasi  cerita dan watak yang dibawa dalam konteks penulisan tersebut. Begitu juga dengan jalinan dan pengolahan bahasa yang digarap seharusnya sesuai dengan diri pengarang dan gaya penulisannya.
                    Justeru, sesebuah teks sastera yang mengesankan pembaca, dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh penulisnya. Pada dasarnya, keupayaan memanfaatkan diski dan memasukkan unsur motif melalui penggunaan kata, ayat dan wacana keseluruhan menjadikan bahasa sastera sebagai ‘gubahan bahasa yang dapat menerbitkan jambangan makna’. Hal ini bermakna, di dalam sesuatu karya sastera terdapat di dalamnya terungkap kekayaan bahasa, maka penggunaan karya sastera boleh dimanfaatkan oleh penulis untuk membuat analisis berkenaan ragam bahasa. Hakikatnya, karya sastera bukan sahaja semata-mata bersifat beremosi, namun di dalam karya secara terkandung khazanah bahasa yang perlu dilihat secara mluas dalam konteks sudut bahasa.

        Dalam novel Lentera Mustika terdapat pelbagau ragam bahasa yang digarap oleh Nisah Haron. Kemahiran pengarang mempelbagaikan ragam bahasa melambangkan keluasan makna dalam berbahasa. Walaupun novel Lentera Mustika merupakan sebuah karya sastera, namun pengarang telah berjaya menanamkan unsur-unsur bahasa di dalam karyanya.

        Oleh yang demikian , ragam bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam karyanya bertujuan untuk menghidupkan gaya penceritaan berpandukan watak-watak yang sedia ada. Walau bagaimanapun, tujuan penggunaan ragam bahasa itu adalah untuk menguatkan dan mempertajam maksud supaya pembaca atau pendengar memeperoleh kesan tertentu hasil daripada pembacaannya.
                                                          
        Novel Lentera Mustika karya Nisah Haron menggunakan ragam bahasa yang menarik dan mempunyai keistimewaan tersendiri.pada keseluruhannya, pengarang telah berhasil memilih jenis-jenis ragam bahasa yang terdapat dalam karyanya. Antara jenis ragam bahasa yang digarap oleh Nisah Haron dalam novel Lentera Mustika  yang dikaji adalah jenis ragam bahasa yang biasa dan mudah difahami. Bagi memperincikan jenis-jenis ragam bahasa yang terdapat dalam novel kajian ini, adalah lebih jelas dikupas jenis-jenis ragam bahasa yang terkandung di dalamnya.
1.      Ragam Bahasa Sindiran

Ragam bahasa sindiran merupakan perkataan yang ditujukan atau diarahkan untuk menyatakan sesuatu maksud kepada seseorang atau individu yang pada dasarnya tidak disebutkan atau dinyatakan secara tepat. Jadi, perkataan tersebut hanya disampaikan   secara    sinis    dengan     dikias-kiaskan    atau  dilambangkan  dengan perkara lain. Secara amnya, ragam bahasa sindiran tidak dinyatakan atau disebutkan secara terus-terang atau ditujukan tepat terhadap seseorang.
            Dalam novel yang dikaji Lentari Mustika, contoh berkaitan ragam bahasa    sindiran dapat dikesan dalam contoh di bawah;
            Hai, kan kamu berdua dah lama putus. Tak nak jadi orang seberanglah,kata kau dulu.”Usikan Dahlia seperti enggan mengerti perasaanya ketika itu.

                                                                                                            [LM :  31]
                                                                 
    Berdasarkan novel yang dikaji melalui petikan di atas didapati terdapat penggunaan tatabahasa iaitu :  
a.       Kata Seru
            Dalam dialog penghasilan bahsa sindiran ini dirujuk kepada ungkapan “Hai, kan kamu berdua sudah lama putus…” Jadi perkataan  Hai  merupakan penggunaan kata seru yang melambangkan sindiran. Menurut Nik Safiah Karim (1989) kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi untuk menyatakan berbagai-bagai-bagai perasaan seperti marah, gembira, sakit, terkejut dan sebagainya. Dalam konteks ini, penggunaan perkataan Hai yang bermula awal ayat bertujuan  untuk menyindir watak yang ditujukan itu dengan menggunakan intonasi yang bernada tinggi agar sindiran itu dapat dirasai. Darwis  Harahap ( 2005 ) menyatakan penggunaan kata seru dalam dialog   mempunyai intonasi ayatnya yang mungkin tinggi untuk    hairan      dan      terkejut. Kewujudan diski Hai bertujuan untuk melahirkan perasaan hairan dan menjadi kekuatan dalam bahasa sindiran.  
b.      Kata Singkatan
            Berdasarkan ungkapan dapat dihuraikan bahawa kata-kata ini merupakan bahasa sindiran yang ditujukan oleh Dahlia kepada kawannya Dr. Ainur Mustika. Dialog yang dihasilkan bertujuan menyindirkan Dr. Ainur Mustika bahawa hubungan mereka telah terputus dan berjanji tidak mahu menjadi orang seberang (Indonesia) hal ini dibuktikan melalui singkatan iaitu “Tak nak jadi orang seberanglah..’ seolah-olah menyindir watak terebut. Namun, penggunaan kata singkatan Tak nak menggambarkan kata yang lebih lembut dan halus berbanding perkataan yang sepatutnya Tidak hendak yang menggambarkan ketegasan. Sekarang, mereka mahu menyambungnya kembali. Jadi, Dahlia sudah mengetahui punca-punca atau sebab-sebab peristiwa tersebut yang menyebabkan Dr. Ainur Mustika meluahkan perasaanya kepada Dahlia. Namun begitu, sindiran beberapa tuduhan ini tidak puoa diluahkan secara terang-terangan oleh Dahlia. Frasa “Hai, kan kamu berdua sudah lama putus…” Seseorang yang mendengar frasa ini, sudah tentu memahaminya kerana konotatif  (emotif)   jelas bersumberkan perasaan ingin mengejek.
Hal ini dapat dikesan dalam contoh di bawah iaitu :
                                                                  
                        “Lain kali alau nampak orang perempuan bawa sesuatu yang berat, tawarkan diri untuk membantu. Janganlah jadi enau nak lepaskan diri masing-masing. Ini tidak, sibuk nak SMS. Tampat lain pun boleh SMS. Cubalah angkat kepala, tengok sekeliling. Perhatikan jika ada orang perlukan bantuan. Sia-sia sahaja ada kempen budi bahasa. Pelajar universiti pun tahu bila masa nak berbudi bahasa.

                                                                                                            [LM :  48]   

BAHAGIAN 9; SAMBUNGAN.........


Friday, 20 July 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 7; RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON
        i.       Bahasa Mengejek

          Bahasa yang mengatakan seseorang atau sesuatu kumpulan dengan perkataan yang tepat tetapi dengan gaya yang mengajukkan keburukannya serta mempermain-mainkannya supaya nampak bodoh dan sia-sia atau supaya orang yang mendengar mentertawakannya. Kata-kata itu akan menimbulkan rasa marah orang ditujukan itu. Ia kadang-kadang dikatakan dengan sindiran atau giatan ( Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam 1985;  305). Secara keseluruhannya bahasa yang digunakan untuk mengata atau mengejek seseorang atau kumpulan dengan penggunaan kata yang memperlihatkan keburukan. Kata tersebut boleh menerbitkan rasa marah kepada mereka yang berkenaan. Contoh ungkapan ragam bahasa ini ialah;
a)      “Hai, inikah rupanya yang dikatakan kawan baik baik!”
b)      Setengah-setengah orang yang pergi ke Eropah bukan dengan tujuan  yang ikhlas, hendak belajar bersungguh-sungguh---hanya hendak mencri mem dan tuan saja! Panjang sejekal jangan nak duga lautan dalam.
c)      Cerminlah betul-betul muka tu dulu. Ukur baju di badan sendiri. Kalau kail panjang sejengkal jangan nak duga lautan dalam.
                                                  
      ii.       Bahasa Terbalik

          Perkatan-perkataan yang mempunyai maksud yang berlawanan daripada apa yang dikatakan tetapi orang masih dapat memahaminya (Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam 1985;305). Selain itu, bahasa terbalik juga boleh membawa maksud iaitu diski yang digunakan mempunyai maksud yang berlainan. Misalnya, ungkapan di bawah; 
a)      Ha, lain  kali buatlah bising lagi!
b)      Wah, paginya awak sampai! [sebenarnya sudah lewat]
c)      Hai, awal bangun,ayam pun tak masuk reban lagi.
d)     Makanlah jangan malu-malu. Kat dalam tu ada banyak lagi!


    iii.       Bahasa Merajuk
          Seakan-akan sama dengan bahasa terbalik tetapi maksudnya tidaklah terbalik,     hanya     menunjukkan      perasaan     menarik     diri      atau      kecil     hati. Oleh sebab  sesuatu perbuatan yang dirasakan menhina dan tidak patut dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut ;
a)      Hai, kita ni melukut di tepi gantang,masuk tak menambah,keluar tak meluak.
b)      Apalah ada pada saya,rupa buruk harta pun tiada.
c)      “Macam muka aku ni siapa yang hendak,Din…”
“Muka macam buah kelapa tua,”
                                        
    iv.       Bahasa Tempelak
          Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985;306) menjelaskan bahasa tempelak ialah perkataan-perkataan yang tepat menunjukkan kesalahan seseorang setelah ia melakukannya, supaya ia sedar akan tafsirannya yang salah pada masa akan datang. Contoh ungkapan yang tergolong dalam konteks ini seperti dalam contoh;
a)      Kau kata dulu kau boleh buat! Sekarang apa dah jadi?
b)      Inikah budaknya yang kau katakana rajin, pandai, elok dulu? 
c)      “You pula sengaja ambil kesempatan berhubungan dengan I. Tak begitu?”
d)     “Jika kumpulan teater itu buruk, nyatakan apa yang baik kumpulan anak-anak muda itu lakukan ha? Berapa banyak mereka sumbangkan wang untuk mangsa-mangsa banjir dapat membantu pelarian Palestin itu. Katakan?”

      v.       Bahasa Herdik

          Pada asasnya bahasa herdik seakan-akan sama dengan bahasa tempelak tetapi tujuan untuk menunjukkan kesalahan pada masa itu juga bukannya pada masa yang telah lalu. Kelazimannya, perkataan-perkataan yang digunakan adalah kasar dan mengandungi ejekan. Ringkasnya bahasa ini bunyinya seakan-akan bahasa tempelak tetapi nadanya agak lebih keras. Misalnya, dalam ungkapan di   bawah;
a)      Kalau tak mahu tolong buat kerja,jangan tinggal di sini!
b)      Macam muka kau ni nak jadi ketua? Sudahlah!
c)      “Habis! Muka kita ni nak disorok di mana ha?!”

    vi.       Bahasa Melampau

          Bahasa melampau atau bahasa besar mempunyai pengertian dan maksudnya yang sama iaitu bahasa yang mengatakan sesuatu perkara itu secara berlebih-lebihan, melebihi apa yang sepatutnya hingga kadang-kadang sukar diterima akal (Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam 1985; 307). Ungkapan yang boleh dijadikan contoh iaitu;
a)      Ratap tangisnya meruntuhkan dunia.
b)      Manis tak terkira seperti lautan air madu.
c)      Cantiknya dia tu, tak ada tandingnya di dalam dunia ini.
d)     “Mereka berpegangan sambil melihat anak-anak kecik berkejar-kejaran  di dalam air. Ah! Begitu mesra, bagai merpati sepasangan. Kebahagiaan membalut   jiwa Syaharuddin. Saat-saat begitu terasa bagaikan di syurga.”

  vii.       Bahasa Merendah

          Bahasa kecil mempunyai pengertian yang sama dengan bahasa merendah   iaitu yang mensifatkan sesuatu perkara itu kecil dengan tujuan umtuk merendahkan diri walaupun memang sebenarnya perkara itu kecil atau besar. Contoh ungkapan bahasa merendah iaitu;
a)      Inilah sedikit hadiah yang tidak sepertinya.
b)      Silakan ke teratak buruk hamba.
c)      Makanlah seadanya,inilah yang mampu dihidangkan.
d)     “Macam muka aku aku ini siapa yang hendak, Did….,”selar Rahmat. “Muka macam buah kelapa tua,”

viii.       Bahasa Naik

          Ragam bahasa yang menguatkan tujuan kata dengan membawakan ke hadapan hati pembaca,akan gambaran fikiran yang beransur-ansur naik dari dataran yang kendur kepada dataran yang semakin terik atau tegang, membawa pembaca atau pendengar selangkah demi selangkah sehingga sampai ke kemuncak, iaitu kepada apa yang hendak disebutkannya.(Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam 1985; 307). Ringkasnya,diski yang mengungkapkan emotif dari kendur ke emotif tegang untuk menuju puncak makna  seperti dikesan dalam karya Rejab F.I iaitu:
a)      ‘Tanpa persoalan panjang, tanpa persediaan hebat dan tanpa kenduri yang meriah, tiga bulan kemudian perkahwunan mereka dilangsungkan.’
b)      Sudahlah sekolah kerajaan didirikan, gaji guru-guru kerajaan bayar,          buku-buku diberikan percuma,padang bola dan bola itu pun disediakan oleh kerajaan juga!
c)      Sesuatu bangsa yang maju tidak cukup hanya dengan pemimpin yang bijak dan bercita-cita tetapi memerlukan angkatan muda yang bukan saja cergas,tetapi juga bercita-cita.

    ix.       Bahasa Seruan atau Mengeluh

          Bahasa yang digunakan ini juga untuk menyatakan kekecewaan yang dialami atau dirasai. Namun begitu, bahasa seruan atau mengeluh tidak dapat diluahkan kesemua perasaan tersebut. Walau bagaimanapun orang yang mendengarnya memahami dan mengerti betapa berat kekecewaan dan penderitaan yang ditanggung seseorang. Secara analoginya, suatu cara untuk melahirkan suatu perasaan yang keras dengan cara mengeluh dan tidak menyebutkannya cukup-cukup dan penutur mengharapkan ucapannya itu difahami oleh pendengar atau pembaca. Contoh ungkapan yang menggambarkan bahasa seruan aatu mengeluh iaitu;
a.       “Ah! Sudahlah bang. Anak kita ni dah terlanjur. Kalau dibunuh matipun perkara tu tak boleh diubat,”
b.      Hai!Kalaulah ayahku masih hidup!
c.       Ah! Tak boleh kukenangkan masa yang lampau!
      x.       Bahasa Berulang
          Maksudnya bentuk bahasa yang mengulang sesuatu perkataan,ayat atau  rangkai kata dua, tiga kali untuk menguatkan maksud sesuatu yang hendak     ditekankan. Jadi, bahasa yang digunakan atau perkataan yang diulang-ulang. Hal ini demikian untuk menguatkan atau mengukuhkan maksud atau tujuan sesuatu kata itu. Contoh ungkapan yang terkandung dalam konteks ini seperti dalam contoh;
a.  Wang,wang,ya wang yang saya perlukan sekarang.
b. Bangkitlah , bangkitlah, singsinglah lengan,mulalah bekerja sekarang juga. Sekarang juga.
c.  “ Aku malu, Syahar! Aku malu! Mengapa kau bawa perempuan itu ke kampung kita ini ha? Kau tau apa orang-orang kampung mengata-ngata kita ha?

    xi.       Bahasa Bertimbal

          Menurut Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam, ragaman bahasa yang menghadapkan     dua     fikiran     yang     pendek,      dekat-dekat     seolah-olah bertentangan, baik berlawanan dari segi isi sahaja atau betul-betul bertentangan. Biasa dipakai dalam segala jenis peribahasa. Contoh yang menggambarkan ungkapab tersebut ialah ;
a.  Alah membeli menang memakai.
b. Kendur berdenting-denting,tegang berjela-jela.
c.  Makin murah makin menawar.
d. Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
                                                  
  xii.       Bahasa Bukan  
          Bagi ragaman bahasa ini yang memakai kata “bukan” dahulu daripada sesuatu perkataan yang lain tetapi tujuannya adalah untuk menyatakan “ya”. Contoh yang melahirkan ungkapan ini iaitu;
a.       Bukan aku bodoh.
b.      Bukan main lagi.
c.       Bukan dia tidak tahu.
d.      “ Bukan begitu,Ham,”  

xiii.       Bahasa  Jenaka
           
         Bahasa jenaka merupakan satu jenis bahasa yang memakai satu perkataan dengan dua erti atau makna untuk tujuan berjenaka atau bergurau     (tetapi kadang-kadang ada juga yang bermaksud sungguh-sungguh). Jadi, ungkapan berjenaka ini menjadikan suasana atau persekitaran berasa seronok atau gembira apabila mendengar. Lihat contoh ungkapan di bawah iaitu;
a.       Babi mati,engkau makan tak?
b.      Setinggi-tinggi manusia berapa kaki?
c.       “ Muka macam buah kelapa tua,”
d.      “Macam mana Cikgu?Jambatan tu dah emak cikgu hulurkan. Hm! Apa nak ditunggu lagi, lalui sajalah cikgu!


                   Oleh yang demikian bahasa sastera bersifat seni dan memiliki nilai tertentu. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa yang dilambangkan melalui diksi frasa dan ayat dalam wacana sastera mempunyai tafsiran yang pelbagai. Hal ini demikian kerana dalam karya sastera tidak hanya mengungkapkan sebagaimana yang diujarkan tetapi di dalamnya terdapat ‘lautan makna’ yang menggambarkan kekayaan dalam sesebuah karya kreatif imaginatif.

          Hal ini demikian kerana bahasa sastera yang digunakan dalam sesuatu teks sastera yang digunakan dalam sesuatu teks sastera memiliki keluasan makna, kepelbagaian tafsiran dan mengungkapkan pemerian makna selapis dan berlapis. Justeru, fungsi dan kedudukan bahasa dalam karya sastera sangat penting kerana tanpa bahasa, tidak terlahir makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Justeru, fungsi bahasa amat penting dalam sastera bagi menghidupkan penceritaan. Sebab itulah apabila terdapatnya pelbagai ragam bahasa dalam sesuatu novel, menjadikan novel lebih bertenaga dan berimaginatif. 

[SAMBUNGAN BAHAGIAN 8;
                                                        BAB IV

                  ANALISIS   KAJIAN   RAGAM   BAHASA   DALAM    
                  NOVEL LENTERA MUSTIKA (LM)

.........................................................................................