Tuesday, 10 July 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON ; [oleh Cikgu Rozali bin Rajab]

RAGAM  BAHASA  DALAM  NOVEL  LENTERA MUSTIKA,   KARYA  NISAH HARON

IKUTILAH KAJIAN RAGAM BAHASA YANG TERDAPAT DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON. KAJIAN INI MERUPAKAN SALAH SYARAT UNTUK PENGANUGERAHAN MASTER BAHASA MELAYU,UPM,SERDANG.KAJIAN INI AKAN DITERBITKAN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT.SEKIRANYA ADA KEKURANGAN,KEMAAFAN KUHULURKAN.

No comments:

Post a Comment