Thursday, 9 August 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 14 ; RAGAM BAHASA DALAM  NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON.


a.       Kata Nafi

            Selain itu, kewujudan kata nafi iaitu frasa  “…Bukan jauh sangat…” turut membantu dalam bahasa merendah. Hal ini demikian, kata nafi bukan digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negativ daripada ayat positif dengan intonasi yang rendah. Situasi ini boleh dilihat dalam dialog di bawah, iaitu :
 “Dari mana kau dengar?”                                                                                    “Alah jabatan kita ni bukannya besar sangat,” ujar Rozario. “Kalau ada apa-apa yang boleh aku bantu, , maklumlah ya.”
                                                                                     [  LM :  50]
           
            Penggunaaan frasa “…bukannya besar sangat,” menunjukkan penggunaan kata nafi bukan iaitu negativ daripada ayat positif. Dalam bahagian ini, penggunaaan bahasa merendah diri dapat dilihat semasa Rozario melafazkan ungkapan, “Alah jabatan kita…” dan “maklumlah ya..” , dengan menggunakan intonasi yang rendah. Oleh itu, Dr Ainur berasa hairan tentang Rozario yang
                                                                  73
 begitu cepat menerima berita kelulusan Projek Penyeledikannya.

         Berikutnya frasa, “…Dari mana kau dengar?” merupakan ayat tanya tanpa kata tanya, yang digunakan untuk menanyai seseorang atau menanyakan sesuatu. Selain itu, kata ganti tak tentu digunakan dalam ungkapan ini iaitu apa-apa. Menurut Asraf ( 2001 ;12 ), apa-apa digunakan untuk membantu dalam menjayakan projek penyeledikan tersebut sekiranya Dr Ainur tidak keberatan menerimanya. Justeru, ragam bahasa merendah diri ini dibantu ayat tanya, kata ganti tak tentu dan kata nafi memainkan peranan penting dalam dialog ini menjadikan suasana dialog itu lebih ceria.

            Begitulah bahasa merendah melalui penggunaan kata nafi juga dapat dilihat dalam ungkapan ini, iaitu :
“Saya akan pulang malam ini, Mus. Saya fikir sudah tidak ada apa-apa lagi buat saya di sini. Jadi saya fikir, inilah ucapan selamat tinggal daripada saya. Tapi, saya mahukan satu jawapan.”

                                                                         [ LM :  105]  
  
            Jadi,  frasa  “Saya fikir sudah tidak ada apa-apa lagi buat saya di sini…” menunjukkan pengguaan bahasa merendah yang diungkapkan dalam dialog ini dengan intonasi yang rendah. Dari sudut tatabahasa, penggunaan kata nafi dan kata ganti tak tentu terdapat dalam ungkapan ni. Sedia maklum, kata nafi tidak
                                                                74
digunakan untuk     membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif (Ong Ching Guan 2009 : 87).

b.      Kata Ganti Tak Tentu

            Selain itu, kata ganti tak tentu juga turut memperkuat penggunaannya dalam bahasa merendah iaitu pekataan apa-apa. Jadi, menurut Asraf penggunaan kata ganti tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Justeru, berdasarkan dialog ini,  Syed Amirul Hakim terpaksa pulang pada malam tersebut kerana Dr Ainur tidak mahu meneruskan perhubungannya itu. Jadi, Syed Amirul Hakim mengucapkan selamat tinggan kepada Dr Ainur kerana dia ingin kembali ke tempat asalnya. Seterusnya, peranan bahasa merendah digunakan untuk mengendurkan suasana perhubungan tersebut. Selain itu, penggunaan kata nafi dan kata ganti tak tentu juga turut terungkap dalam dialog di bawah  ini, iaitu :
Takkan tak makan apa-apa, Profesor?”                                                                                “Terima kasih. Saya masih belum lapar, cukuplah minum saja,” balasnya sambil membariskan gigi yang putih. 
                                                                                                            [ LM :  138]
            Dalam dialog ini menunjukkan Dr Ainur menggunakan bahasa merendah diri iaitu “Terima Kasih…” dengan intonasi yang rendah. Hal ini demikian Encik Emir Joha mengajak Dr Ainur makan bersamanya, tetapi Dr Ainur memaklumkan bahawa dia belum lapar lagi dan Dr Ainur mahu minum sahaja. Jadi, frasa    
                                                               75
“…Takkan tak makan apa-apa, Profesor?” mengandungi kata nafi dan kata ganti tak tentu. Jadi, penggunaan bahasa singkatan tak cukup menarik. Dalam hal ini, kata singkatan yang digunakan lebih lembut berbanding kata yang sepatutnya tidak menggambarkan ketegasan. Pelawaan dan tolakan secara merendah diri “……”Terima kasih….” menunjukkan kekuatan bahasa merendah dalam ungkapan ini.

1.      Ragam Bahasa Naik

               Ragam bahasa naik ini bertujuan membawa pembaca-pembaca untuk melihat keadaan atau situasi berkenaan gambaran fikiran sesuatu peristiwa. Peristiwa ini bermula dari bawah dan terus bergerak ke atas hingga ke puncak yang mempunyai mansud tertentu atau perkara. Ringkasnya, gambaran fikiran ini mestilah yang kendur dan semakin lama semakin tegang apabila mencapai tahap yang tidak dapat dikawal seperti yang dapat dikesan dalam karya Nisah Haron iaitu :
Para pensyarah lain mengambil giliran menghujahkan pendapat mengikut agenda. Ainur Mustika tidak dapat memberikan sepenuh perhatiannya pada hujah yang diperkatakan oleh pensyarah tadi. Namun begitu, fikirannya berkelintaran di sekitar ruang mesyuarat ini juga. Debu-debu kecewa berterbangan di sisinya. Terkilan dengan sikap seorang tokoh akademik yang gagal menyusur akar bangsanya. Setinggi mana pun duduknya di menara gading, pastinya tidak akan memberikan erti, jika sumbangan terhadap masyarakat dan bangsa dibiarkan kepada orang yang tidak wajar. 
                                                                                     [ LM :  41]  
                                           76
Berdasarkan petikan di atas, ragam bahasa naik di kesan melalui penggunaan  kata, iaitu:

SAMBUNGAN 15.........

No comments:

Post a Comment