Thursday, 4 October 2012

TATABAHASA; TEKNIK MENJAWAB PMR

SAMBUNGAN 5; TATABAHASA PMR
Soalan 20

Banyak pepohon kelapa yang sudah tua itu ditebang untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku.
A)     banyak pohon-pohon kelapa
B)      pohon-pohon kelapa
C)      pepohon-pepohon kelapa
D)     banyak pepohon kelapa


Rumus Frasa Nama Jamak
                                                       Huraian
KBJ à KNT
·   pelbagai cerita
·   pelbagai cerita-cerita(X)
·   banyak pohon kelapa
·   banyak pepohon kelapa(X)
Dalam Frasa Nama Jamak (FNJ), kata blangan jamak mestilah diikuti oleh kata nama tunggal.


    No.
    Jawapan
                                                               Huraian
    20
          B
·   A salah kerana banyak pohon-pohon terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak.
·   B betul kerana pohon-pohon kelapa menepati Rumus Frasa Nama Jamak.
·   C salah kerana pepohon-pepohon kelapa terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak.
·   D salah kerana pepohon kelapa terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak.


Soalan 21

Sebahagian daripada harta-harta pusaka itu disumbangkan kepada anak-anak yatim.
A)     sebahagian harta
B)      sebahagian dari harta
C)      sebahagian daripada harta
D)     sebahagian daripada harta-harta


Rumus Kata Bilangan Pecahan
                                    Huraian
Kata bilangan pecahan mestilah menggunakan kata sendi nama daripada.
·   sebahagian harta(X)
·   sebahagian daripada harta
Kata bilangan sebahagian terdiri daripada sesetengah, seperempat, separuh, sebahagian dan sebagainya yang bermaksud satu daripada dua bahagian, satu daripada empat bahagian dan sebagainya.


    No.
    Jawapan
                                                               Huraian
    21
          C
·   A salah kerana sebahagian harta tidak menepati rumus kata bilangan pecahan.
·   B salah kerana dari harta tidak menunjukkan ATM.
·   C betul kerana sebahagian daripada harta menepati Rumus Kata Bilangan Pecahan dan menunjukkan KABOS.
·   D salah kerana harta-harta menunjukkan kelewahan bahasa disebabkan sebahagian menunjukkan maksud jamak.


Soalan 22

  I.      Almari yang usang itu dipenuhi majalah-majalah lama.
II.      Ayam kari yang dijual di Restoran Pelita mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada para pelanggan.
III.      Sejak bersara dari perkhidmatan tentera, Pak  Jamil mendamar di hutan untuk mengisi masa lapang.
IV.      Setiap hari, Nor Afiqah berkayuh basikal sejauh lima kilometer ke sekolahnya.
A)     I dan II sahaja
B)      III dan IV sahaja
C)      I,III dan IV sahaja
D)     II,III dan IV sahaja


    No.
    Jawapan
                                                               Huraian
    22
          B
·   I salah kerana frasa nama jamak dipenuhi majalah-majalah tidak tepat. Yang betulnya ialah dipenuhi majalah.
·   II salah kerana frasa nama ayam kari tidak menepati Hukum D-M. yang betulnya ialah kari ayam iaitu sejenis lauk atau masakan.
·   III dan IV htiada sebarang kesalahan bahasa.


Soalan 23

  I.      Bangunan pentadbiran baharu Kerajaan Negeri yang teramat cantik itu telah dirasmikan oleh Menteri Besar.
II.      Percikan bunga api itu kelihatan sungguh indah pada malam sambutan Hari Kebangsaan.
III.      Umar meminjam buku cerita yang baharu itu kepada kawannya.
IV.      Kami baharu saja tiba ke pusat peranginan yang terkenal di Pulau Langkawi itu.
A)     I dan II sahaja.
B)      I dan III sahaja
C)      II dan IV sahaja
D)     III dan IV sahaja


    No.
    Jawapan
                                                               Huraian
    23
          A
·   I betul kerana frasa teramat cantik menepati Rumus Frasa Adjektif.
·   II tiada kesalahan bahasa.
·   III salah kerana kata kerja transitif meminjam sepatutnya mempunyai akhiran –kan untuk menunjukkan bahawa objek, iaitu buku, bergerak.
·   IV salah kerana frasa tiba ke tidak tepat. Yang betulnya ialah tiba dii (tiada pergerakan)


Soalan 24

  I.      Janet terbaring keletihan setelah pulang daripada menjaja aiskrim.
II.      Encik Goh memasuki surat itu ke dalam peti surat di pejabat pos.
III.      Saya tidak dapat mendengar apa-apa yang dicakapkan oleh Richard kerana suasana hingar-bingar.
IV.      Warna kain itu telah luput kerana acap kali dibasuh oleh Eunice.
A)     I dan II sahaja
B)      I dan III sahaja
C)      II dan IV sahaja
D)     III dan IV sahaja


Rumus Apitan “men-…-kan” dan “men-…i”
                                  Huraian
Memasuki- objek tidak bergerak, subjek bergerak
Memasukkan- objek bergerak, subjek tidak bergerak
Dalam apitan men-…-kan, subjek yang bergerak.
·   Ali memasuki bilik…(Ali yang bergerak)
Sebaliknya, dalam apitan men-…-kan,objek yang bergerak.
·   Ali memasukkan surat…(surat yang bergerak )


No comments:

Post a Comment