Monday, 28 January 2013

Kepengtingan Pelajar Mematuhi Peraturan Sekolah.[Tunku Azra]

Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis,Yang berusaha Tuan Haji Zawi Bin Yahya,guru-guru Penolong kanan,rakan-rakan seperjungan dan para pelajar yang disayangi sekalian.pada minggu ini saya Pn.Ainur Mardiyah akan menyampaikan ucapan mengenai kepengtingan pelajar mematuhi peraturan sekolah.

Para sekalian,
      Pada kala ini,semakin ramai pelajar yang tidak mematuhi peraturan dan lebih tercederung ke arah perkara-perkara yang tidak baik seperti membuli,ponteng sekolah dan uniform sekolah yang tidak lengkap.para wajib mengetahui  bahawa peraturan harus dipatuhi

    Peraturan sekolah bukan untuk membebankan para pelajar  tetapi  untuk kebaikan pelajar sendiri.Apabila para pelajar mematuhi peraturan sekolah.pelajar akan dapat mempelajari ilmu pengetahuan dengan aman dan selesa.Selain itu, pelajar yang tidak mematuhi akan berasa tertekan kerana didenda oleh guru dan perkara ini akan menggangu pelajaran mereka dan mereka akan kertetinggalan dalam datang pelajaran mereka.

   Ramai penceramah sendiri yang mengatakan bahawa kalau pelajar mematuhi peraturan sekolah ,pelajar dapat mendisiplin kan diri;.Hal ini dapat membantu pelajar untuk berjaya dengan cemerlang dalam apa jua perkara yang dilakukan oleh pelajar.Justeru , kunci untuk berjaya pada masa hadapan ialah mendisiplinkan diri para pelajar.

Hadirin yang dikasihi sekalian,
    Apabila pelajar mematuhi peraturan sekolah,mereka akan menjadi  kepercayaan semua warga sekolah kerana mempunyai sikap bertanggungjawab.Hal ini kerana guru akan melantik pelajar yang berdisilpin untuk menjadi pemimpin antara pelajar-pelajar dan juga untuk  membantu guru untuk mengawal disilpin di sekolah.Antara jawatan pemimpin ialah pengawa,pengawas spust sumber dan pembimbing rakan sebaya.mereka yang dilantik,mungkin pada masa hadapan  akan menjadi pemimpin negara pula.

     Pelajar yang mematuhi peraturan sekolah juga akan disukai dan disayangi oleh semua warga sekolah.Hak ini kerana mereka tidak menyusahkan tetapi menyenangkan hati semua orang.Aapabila pelajar berrada di luar sekolah juga akan disayang oleh masyarakat.Dengan ini akan meningkatkan nama keluarga.nama sekolaha juga turut meningkat sekali dan di pandangan ,sekolah ini telah berjaya mendidik para pelajarnya dengan sangat baik.

      kesimpulannya,pentingannya untuk pelajar mematuhi peraturtan sekolah agar dapat berjaya di dunia dan diakhirat.Setakat ini sahaja ucapan cikgu pada pagi ini.Segala kebaikan  datangan dari Allah,manakala yang buruk datangnya dari diri saya yang serba kekurangan.

      Sekian,terima kasih.

No comments:

Post a Comment