Thursday, 21 February 2013

KURSUS PEMBUGARAN TATABAHASA SIRI 1- MORFOLOGI

Tarikh ; 7/2/2013
Masa  ; 3.00 hingga 5.00ptg
Hari    ; Khamis
Tempat; Jabatan Pelajaran Putrajaya WP
Sasaran ; Guru sekolah rendah dan menengah
Tajuk Kursus ; Morfologi Siri 1
Penceramah ; Pn Zawiah bt Abdul Shukor,Inst. Pend Guru Kampus BM,KL.
Penyelaras; En Rozali  Rajab.


MORFOLOGI ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,bentuk, dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang[tulisan]yang menjadi unit bahasa yang bermakna.Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan,pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan /atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.

Gambar-gambar semasa kursus.

No comments:

Post a Comment