Monday, 25 March 2013

KERJA MASA CUTI SEKOLAH [ 23/3- 31/3/2013]

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR TINGKATAN 3;

A: KERJA RUMAH TINGKATAN 3 SAPPHIRE;
1.Sila print tajuk' Gaya Bahasa dalam KOMSAS' yang terdapat dalam blog ini dan tampalkan di dalam buku Latihan KOMSAS.
2.Sila buat tajuk PROSA TRADISIONAL iaitu Hikayat Patani. Pastikan di dalam buku latihan mesti ada, iaitu;
a. sinopsis
b.tema
c.persoalan [ ada 3 isi dan huraian]
d.senaraikan semua watak yang terdapat di dalamnya
e.nilai [ ada 3 isi dan huraian]
f.pengajaran [3 isi dan huraian]

B; KERJA RUMAH TINGKATAN 3 RUBY;
1.Sila print tajuk' Gaya Bahasa dalam KOMSAS' yang terdapat dalam blog ini dan tampalkan di dalam buku Latihan KOMSAS.
2.Sila buat tajuk SAJAK  iaitu Kata-kata[muka surat 20.Pastikan di dalam buku latihan mengandungi, iaitu ;
a.Maksud setiap rangkap
b.tema
c.persoalan [ada 3 isi dan huraian]
d.gaya bahasa [ ada 3 isi dan huraian]
e.nilai [ ada 3 isi dan huraian]
f.pengajaran [ ada 3 isi dan huraian]

SEMUA KERJA RUMAH PERLU DISIAPAKAN DAN DISERAHKAN PADA 1/4/2013[ ISNIN]