Tuesday, 8 July 2014

JADUAL KERJA PT 3 2014

JADUAL  KERJA PT 3 2014

TARIKH
TUGASAN /AKTIVITI

28 JULAI 2014
PENGHANTARAN  BAHAN AUDIO – CD LISAN (MENDENGAR)
4 OGOS 2014
BAHAN AKAN DITERIMA OLEH PIHAK SEKOLAH

12 OGOS 2014
UJIAN  MENDENGAR  DILAKSANAKAN DI  SEKOLAH

12-17 OGOS 2014
PENANDAAN  KERTAS JAWAPAN UJIAN LISAN

4 OGOS 2014
MUAT TURUN SOALAN  UJIAN BERTUTUR DARI PORTAL

6-11 OGOS 2014
LISAN – BERTUTUR – SOALAN DIPEROLEH DARI PORTAL
12-25 OGOS 2014
VERIFIKASI SKRIP  MENDENGAR OLEH Kpw dan Pkw

4 -28 OGOS 2014

22-26 SEPT.2014
PROSES PEMASANGAN SOALAN

27SEPT-11 OKT 2014
PENGURUSAN

12-17 OKTOBER 2014
PENTAKSIRAN  BERTULIS

13-31 OKTOBER 2014
VERIFIKASI  PP

31 OKTOBER 2014
PENANDAAN TAMAT

2 NOVEMBER 2014
PENJAMINAN KUALITI

3-7NOVEMBER 2014
KEY-IN MARKAH  LISAN10 – 14 NOVEMBER 2014                                                     
KEY-IN MARKAH 

BM PT3 -INSTRUSMENT KOD 03 DAN KOD 02- 2014

JADUAL  KERJA PT 3 2014

TARIKH
TUGASAN /AKTIVITI

28 JULAI 2014
PENGHANTARAN  BAHAN AUDIO – CD LISAN (MENDENGAR)
4 OGOS 2014
BAHAN AKAN DITERIMA OLEH PIHAK SEKOLAH

12 OGOS 2014
UJIAN  MENDENGAR  DILAKSANAKAN DI  SEKOLAH

12-17 OGOS 2014
PENANDAAN  KERTAS JAWAPAN UJIAN LISAN

4 OGOS 2014
MUAT TURUN SOALAN  UJIAN BERTUTUR DARI PORTAL

6-11 OGOS 2014
LISAN – BERTUTUR – SOALAN DIPEROLEH DARI PORTAL
12-25 OGOS 2014
VERIFIKASI SKRIP  MENDENGAR OLEH Kpw dan Pkw

4 -28 OGOS 2014

22-26 SEPT.2014
PROSES PEMASANGAN SOALAN

27SEPT-11 OKT 2014
PENGURUSAN

12-17 OKTOBER 2014
PENTAKSIRAN  BERTULIS

13-31 OKTOBER 2014
VERIFIKASI  PP

31 OKTOBER 2014
PENANDAAN TAMAT

2 NOVEMBER 2014
PENJAMINAN KUALITI

3-7NOVEMBER 2014
KEY-IN MARKAH  LISAN10 – 14 NOVEMBER 2014                                                     
KEY-IN MARKAH